Om Dansk Onix

Den danske bogbranche har udarbejdet et dansk subset af den internationale ONIX standard. Subsettet er udarbejdet til brug i det danske marked, men data udarbejdet i det danske subset vil også kunne benyttes til dataleverancer til internationale markedet (under hensyntagen til de specifikke danske codelist).

Det danske ONIX subset kan revideres op til 2 gange årligt.

Sekretariat for den danske ONIX gruppe er Danske Forlag. Medlemmerne i gruppen består af branchens distributører, boghandlere og et antal forlag.