Standarden

Seneste versioner af standarden kan downloades som zip-fil nedenfor.
Standarden består af følgende filer:

 • Dansk_ONIX_Subset_vX.Y.Z.xlsx
  • Excel fil, som giver et overordnet overblik over, hvilke felter og kodeliste værdier, det danske subset indeholder.
 • ONIX_BookProduct_3.0_reference_dk.xsd
  • Proprietær schema fil (XSD 1.1), der beskriver de danske subset regler (for reference-tags). Det anbefales at validere ONIX-filer op imod denne XSD først.
 • ONIX_BookProduct_3.0_reference_strict.xsd
  • Original, strict schema fil (XSD 1.1) fra EDItEUR, der beskriver reglerne i ONIX-standarden (for reference-tags).
 • ONIX_BookProduct_3.0_short_dk.xsd
  • Proprietær schema fil (XSD 1.1), der beskriver de danske subset regler (for short-tags).
 • ONIX_BookProduct_3.0_short_strict.xsd
  • Original, strict schema fil (XSD 1.1) fra EDItEUR, der beskriver reglerne i ONIX-standarden (for short-tags).
 • ONIX_XHTML_Subset.xsd
  • Original schema fil fra EDItEUR, der indeholder alle tilladte XHTML-elementer og -attributter.
 • ONIX_BookProduct_CodeLists.xsd
  • Original schema fil fra EDItEUR, der indeholder alle kodeliste værdierne i ONIX-standarden.

Endvidere er DKSalesOutletScheme / listen over sales outlet identifiers her. (deprecated fra v1.0.9)


Version 1.1.0 (07-03-2023)

Dansk ONIX Subset v1.1.0.zip
- Codelist værdi 04 (Contact supplier) tilføjet for ProductSupply/SupplyDetail/UnpricedItemType og ProductSupply/SupplyDetail/Price/UnpricedItemType (celle O231 og O239)
- ProductSupply/SupplyDetail/SupplierOwnCoding tilføjet (række 210-213)
- PublishingDetail/CopyrightStatement tilføjet (række 171-176)
- BIC deprecated (celle 103 og 105)
- Forklaring/beskrivelse til keywords uddybet


Version 1.0.9 (08-11-2022)

Dansk ONIX Subset v1.0.9.zip
- SalesOutletIDType 01 (Proprietary) og IDTypeName DKSalesOutletScheme deprecates / udfases til fordel for SalesOutletIDType 03 (ONIX retail sales outlet ID code) og værdier fra code list 139
- Codelist værdi "ETR (Easy-to-read edition)" tilføjet for DescriptiveDetail/EditionType (celle O93)
- Følgende uddybende forklaring omkring Thema-kvalifikatorer tilføjet: "Højst én af følgende kvalifikatorer må dog anvendes: 5AB, 5AC, 5AD, 5AF, 5AG, 5AH, 5AJ, 5AK, 5AL, 5AM, 5AN, 5AP, 5AQ, 5AS, 5AT, 5AU" (celle M103)
- Collection/CollectionIdentifier tilføjet (række 57-60)
- Collection/CollectionSequence tilføjet (række 61-63)
- 1...n tilføjet i celle L74 (fejlrettelse)
- 0...1 tilføjet i celle L77 (fejlrettelse)
- ContentDetail (til beskrivelse af lydbogskapitler) tilføjet (række 136-149)


Version 1.0.8 (16-06-2022)

Dansk ONIX Subset v1.0.8.zip
- Codelist værdier for DKStockLocationIdentifierScheme tilføjet
- Codelist værdi "27 (Cover thumbnail)" tilføjet for CollateralDetail/SupportingResource/ResourceContentType
- SalesRestrictionNote = 3 tilføjet for at kunne angive ProductSupply for specifik modtager / SalesOutlet
- Codelist værdierne "30 (Streaming embargo date)" og "31 (Subscription embargo date)" tilføjet til PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole
- Codelist værdi "02 (Price to be announced)" tilføjet for UnpricedItemType (celle O199 og O207)
- Codelist værdierne "A305 (Synchronized audio)", "A310 (Sound effects)" og "A311 (Background music)" tilføjet for DescriptiveDetail/ProductFormDetail
- Ændre beskrivelse ud for <Subject> til “Kategorier - Thema og BIC” i stedet for “Kategorier - Thema, BIC, BISAC”
- Codelist værdi "02 (Downloadable file)" tilføjet for CollateralDetail/SupportingResource/ResourceVersion/ResourceForm
- Codelist værdi "01 (File format)" tilføjet for CollateralDetail/SupportingResource/ResourceVersion/ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType
- Codelist værdier "A103 (MP3)", "E101 (EPUB)" og "E107 (PDF)" tilføjet for CollateralDetail/SupportingResource/ResourceVersion/ResourceVersionFeature/FeatureValue når ResourceVersionFeatureType=01


Version 1.0.7 (18-02-2021)

Dansk ONIX Subset v1.0.7.zip
- Kardinalitet for DescriptiveDetail /TitleDetail /TitleElement ændret fra 1...n til 1
- Codelist værdierne 13-17 tilføjet for DescriptiveDetail /Subject /SubjectSchemeIdentifier
- Codelist værdier ændret til "Alle" (fra codelist 96) i stedet for kun DKK
- CollateralDetail /SupportingResource /ResourceVersion /ResourceVersionFeature tilføjet
- CollateralDetail /SupportingResource /ResourceVersion /ContentDate tilføjet


Version 1.0.6 (26-06-2019)

Dansk ONIX Subset v1.0.6.zip
- Rettelse til XSD: ProductFormDetail ikke længere påkrævet.
- Versionsnummer for "_dk"-xsd'er fjernet fra filnavnet (fremgår nu "kun" inde i filens header)


Version 1.0.5 (30-04-2019)

Dansk ONIX Subset v1.0.5.zip